Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Belize 2022 được tổ chức vào ngày 13/8/2022 tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Bliss ở Thành phố Belize.

The grand finale of Miss Universe Belize 2022 pageant was held on Saturday, 13th August 2022 at the Bliss Center for Performing Arts in Belize City.

Ashley Lightburn đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Belize 2022. Cô kế nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Belize 2021 – Iris Salguero.

Ashley Lightburn was crowned Miss Universe Belize 2022. She succeeds Miss Universe Belize 2021 – Iris Salguero.

Ashley sẽ đại diện cho đất nước của mình tại Miss Universe 2022.

Ashley will represent her country at Miss Universe 2022.

Ashley Lightburn là một nhà toán học 25 tuổi, đồng thời là trợ giảng môn toán tại Đại học Belize và là nhân viên quản lý dự án tại một ngân hàng. Cô đã lấy bằng cử nhân về toán học thuần túy tại Đại học Belize ở Belmopan, Belize vào năm 2019.

Ashley Lightburn is a 25-year-old mathematician and an adjunct math lecturer at the University of Belize and a project management officer at a bank. She earned her bachelor’s degree in pure mathematics at the University of Belize in Belmopan, Belize in 2019.

Năm 2020, cô gia nhập Đại học Belize với vai trò trợ giảng và năm 2021, cô lấy bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc tế Marconi ở Miami, Florida, Hoa Kỳ.

In 2020, she joined the University of Belize as an adjunct lecturer and in 2021, she earned her master’s degree in business administration from Marconi International University in Miami, Florida, USA.

Alina Scott và Samantha Singh lần lượt đạt được danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2.

Alina Scott and Samantha Singh were the first and second runners-up, respectively. 

XEM THÊM | READ MORE:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *