TRANSCRIPTS of Miss Universe Philippines 2020 & her 2nd Runner-up in Question & Answer Portion.

Winner – Rabiya Mateo, Iloilo City

If you could create a new paper currency with the image of any Filipino on it, dead or alive, who would it be, and why?

If I were given the chance, I would want to use the face of Miriam Defensor-Santiago. For those who don’t know, she was an Ilongga (1), but what I admire about her is that she used her knowledge, her voice to serve the country, and I want to be somebody like her, somebody who puts her heart, her passion into action (2), and after all, she is the best president that we never had.

Winner – Rabiya Mateo, Iloilo City

2rd Runner-up – Michele Gumabao, Quezon City

If you are under strict quarantine (3) and isolation (4), what is the most important mobile app for you and why?

The most important app during this quarantine was my Bible (5). Having faith (6) in the midst of this pandemic was very vital (7) to me not only for my mental health (8) but also for my sanity (9). It got me through the toughest of times (10), it helped me get through others in the toughest of times, and it kept me centered (11) and it kept me grounded (12) and that’s the most important thing that I would need in a pandemic.THE SAME QUESTION for TOP 5: This pandemic has made clear our priorities (13), essential and non-essential (14). Where do pageants stand in this time of crisis?

Winner – Rabiya Mateo: As a candidate I know I’m not just the face of Iloilo City, but I am here carrying hope and as a symbol of light in the darkest times, and as of the moment, I want to help my community, I want to use my strength to make an impact (15), and that is the essence (16) of beauty pageants, it gives us the power to make a difference.

Á hậu 2 – Michele Gumabao, Quezon City

2rd Runner-up – Michele Gumabao: As we all know, pageants are a very, very inspiring event, not only to the Philippines but to every country who supports pageantry (17). It is important to stage a pageant and to show the Philippines that we are much more than our setbacks (18) and our failures and we are able to overcome our adversity (19). Having a pageant symbolizes hope, and right now on this stage, that is who we are.VOCABULARY & GRAMMAR:

(1) Ilonggo: là Người Hiligaynon, thường được gọi là người Ilonggo hoặc Panayan là một nhóm dân tộc Visayan di cư ở các vùng khác nhau của Philippines, chiếm đa số ở các tỉnh Iloilo, Negros Occidental, Guimaras, Capiz, South Cotabato, Sultan Kudarat và North Cotabato.

(2) put ST into ST: nỗ lực để làm 1 điều gì đó trở thành 1 thứ khác

=> put her heart & her passion into action: biến tình yêu và niềm say mê của cô ấy thành hành động

(3) quarantine /ˈkwɒrəntiːn/ (n): sự giãn cách, sự cách ly

(4) isolation /ˌaɪsəˈleɪʃn/ (n): sự cách ly

(5) Bible app: là ứng dụng đọc Kinh Thánh miễn phí

(6) faith /feɪθ/ (n): niềm tin mãnh liệt

(7) vital /ˈvaɪtl/ (adj): cần thiết để tồn tại

  • It is vital that + S + V + O…………ExIt is vital that you keep accurate records when you are self-employed
  • It is vital to do ST……………………ExIt was vital to show that he was not afraid.
  • It is vital for SO/ST to do ST…….Ex It is absolutely vital for people with a mental illness to see their loved ones.

(14) essential = vital /ɪˈsenʃl/ (adj): cấp thiết, cực kì cần thiết

# nonessential 

(8) mental health /ˌmentl ˈhelθ/ (n): sức khỏe tinh thần

(9) sanity /ˈsænəti/ (n): sự tỉnh táo, minh mẫn

(10) the toughest of times: khoảng thời gian khó khăn, khắc nghiệt nhất(11) centered /ˈsentəd/ (adj): bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc

(12) grounded /ˈɡraʊndɪd/ (adj): có thái độ sống có ý thức

(13) priority /praɪˈɒrəti/ (n): sự ưu tiên

(15) impact /ˈɪmpækt/ (n): sự tác động

(16) essence /ˈesns/ (n): cốt lõi, điều cốt yếu

(17) pageantry /ˈpædʒəntri/ = beauty pageants (n): các cuộc thi sắc đẹp (hàm ý)

(18) setback /ˈsetbæk/ (n): sự trì trệ, tình huống ngày càng xấu đi

(19) adversity /ədˈvɜːsəti/ (n): nghịch cảnh

Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2020 – Rabiya Mateo, Iloilo City

BẢN TẠM DỊCH SANG TIẾNG VIỆT ĐẦY ĐỦ:

Hoa hậu – Rabiya Mateo, Iloilo City

Nếu bạn có thể tạo ra một loại tiền giấy mới với hình ảnh của bất kỳ người Philippines nào trên đó, dù còn sống hay đã qua đời, thì đó sẽ là ai, và tại sao?

Nếu có cơ hội, tôi muốn sử dụng gương mặt của Miriam Defensor-Santiago. Đối với những ai chưa biết, bà ấy là người Ilongga, nhưng điều tôi ngưỡng mộ là bà ấy đã sử dụng kiến ​​thức, tiếng nói của mình để phục vụ đất nước, và tôi muốn trở thành một người như bà ấy, một người đã biến tình yêu, niềm say mê của mình vào hành động, và sau tất cả, bà ấy là tổng thống tốt nhất mà chúng ta chưa từng có.Á hậu 2 – Michele Gumabao, Quezon City

Nếu bạn đang bị giãn cách và cách ly nghiêm ngặt, ứng dụng di động quan trọng nhất đối với bạn là gì và tại sao?

Ứng dụng quan trọng nhất trong thời gian cách ly này là ứng dụng Bible của tôi. Có niềm tin vào giữa trận đại dịch này rất quan trọng đối với tôi không chỉ đối với sức khỏe tinh thần mà còn đối với sự tỉnh táo của tôi. Nó đã giúp tôi vượt qua những thời điểm khó khăn nhất, nó giúp tôi vượt qua những thứ khác trong những thời điểm khó khăn nhất, và nó khiến tôi luôn tập trung và nó giúp tôi có ý thức sống tốt và đó là điều quan trọng nhất mà tôi cần trong một trận đại dịch.

Á hậu 2 – Michele Gumabao, Quezon City

CÂU HỎI CHUNG CHO TOP 5: Đại dịch này đã làm rõ các ưu tiên của chúng ta, thiết yếu và không thiết yếu. Các cuộc thi Hoa hậu đứng ở đâu trong thời điểm khủng hoảng này?

Hoa hậu – Rabiya Mateo: Là một thí sinh, tôi biết tôi không chỉ là bộ mặt của Thành phố Iloilo, mà tôi ở đây mang theo hy vọng và là biểu tượng của ánh sáng trong những thời điểm đen tối nhất; và hiện tại, tôi muốn giúp đỡ cộng đồng của mình, tôi muốn sử dụng sức mạnh của tôi để tạo ra tác động và đó là bản chất của các cuộc thi sắc đẹp, nó cho chúng tôi sức mạnh để tạo ra sự khác biệt.

Á hậu 2 – Michele Gumabao: Như chúng ta đã biết, các cuộc thi hoa hậu là một sự kiện rất, rất truyền cảm hứng, không chỉ cho Philippines mà cho tất cả các quốc gia ủng hộ các cuộc thi sắp đẹp. Điều quan trọng là phải tổ chức một cuộc thi và cho Philippines thấy rằng chúng ta còn nhiều hơn những sự trì trệ và thất bại của chúng ta và chúng ta có thể vượt qua nghịch cảnh của mình. Có một cuộc thi hoa hậu tượng trưng cho hy vọng, và ngay bây giờ trên sân khấu này, đó chính là chúng ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *