Đêm chung kết của cuộc thi Nam vương Toàn cầu Lào – Mister Global Laos 2021 được tổ chức vào ngày 18/12/2021 tại Trung tâm biểu diễn Laochaloensin Led Light Sound, thủ đô Viêng Chăn, Lào.

The coronation night of Mister Global Laos 2021 competition was held on 18th December, 2021 at Laochaloensin Led Light Sound Performing Hall,Vientiane Capital, Laos. 

Sengaphone Souriyamath đã đăng quang ngôi vị Mister Global Laos 2021. Anh sẽ trở thành đại diện chính thức của Lào tham dự cuộc thi Nam vương Toàn cầu 2021 diễn ra tại Thái Lan.

Sengaphone Souriyamath was crowned Mister Global Laos 2021. He will be traveling to Thailand to compete at the 2021 Mister Global pageant. Ngôi vị Á vương 1 thuộc về Jin Xoydala và Ddann Sivisay được trao cho danh hiệu Á vương 2.

The 1st Runner-up went to Jin Xoydala, while Ddann Sivisay was 2nd Runner-up. 

Sengaphone Souriyamath và Mammos Senabundith

Cũng trong đêm chung kết, chàng trai Mammos Senabundith đã đăng quang ngôi vị Mister Global Teen Laos 2021.

Also at the final night, Mammos Senabundith was crowned Mister Global Teen Laos 2021. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *