Đêm chung kết của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Angola 2022 (Miss Universo Angola lần thứ 25) được tổ chức vào ngày 6/8/2022 tại Benguela.

The coronation night of Miss Universe Angola 2022 pageant (aka the 25th edition of Miss Universo Angola) was held on 6th August 2022 in Benguela.

Swelia Da Silva Antonio đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Angola 2022 và bây giờ sẽ đại diện cho Angola tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

Swelia Da Silva Antonio was crowned Miss Universe Angola 2022 and will now represent Angola at Miss Universe 2022.

Swelia Da Silva Antonio là một mỹ nhân người Hà Lan gốc Phi đến từ The Hague, Hà Lan. Gia đình cô là người gốc Angola. Năm 1999, cô và gia đình chuyển từ Angola đến Hà Lan.

Swelia Da Silva Antonio is an Afro-Dutch beauty queen who hails from The Hague, Netherlands. Her family is originally from Angola. In 1999, she and her family moved from Angola to the Netherlands.

Swelia đã có bằng cử nhân về Quản lý tổ chức, công và phi lợi nhuận tại Đại học Khoa học Ứng dụng The Hague. Năm 2021, cô lấy bằng thạc sĩ Quản lý công tại Viện Nghiên cứu Xã hội Quốc tế của Đại học Erasmus Rotterdam ở Rotterdam, Hà Lan.

Swelia earned her bachelor’s degree in nonprofit, public and organizational management from The Hague University of Applied Sciences. In 2021, she earned her master’s degree in public administration from the International Institute of Social Studies of the Erasmus University Rotterdam in Rotterdam, Netherlands.

Không hề là gương mặt mới tại giới thi sắc đẹp, Swelia được chọn là ứng cử viên Hoa hậu Châu Phi Hà Lan 2017, nhưng cô đã không thể tham gia cuộc thi. Năm 2020, Swelia đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Hà Lan 2020 tại Amsterdam, Hà Lan khi mới 23 tuổi.

Not new to the pageantry, Swelia was selected as a Miss Africa Netherlands 2017 candidate, but she was not able to participate in the competition. In 2020, Swelia was crowned Miss Supranational Netherlands 2020 in Amsterdam, Netherlands at the age of 23.

Trong thời gian đương nhiệm Hoa hậu Siêu quốc gia Hà Lan 2020-2021, Swelia từng là đại sứ giáo dục cho tổ chức Black Ladies Talk. Swelia đại diện cho Hà Lan tại Miss Supranational 2021 vào ngày 21/8/2021 tại Ba Lan và vào đến Top 12 chung cuộc.

While reigning as Miss Supranational Netherlands 2020-2021, Swelia served as an ambassador of education for the Black Ladies Talk organization. Swelia represented the Netherlands at Miss Supranational 2021 on 21st August 2021 in Poland and finished in the Top 12.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *