Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominica 2021 đã diễn ra vào ngày 07/11/2021 tại Phòng Sự kiện Sambil.

The coronation night of Miss Universe Dominican Republic 2021 was held on 7th November 2021 at the Sambil Events Room.

Người đẹp Andreína Martinez đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominica 2021. Cô nàng kế nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominica 2020 – Kimberly Marie Jiménez Rodríguez.

Andreína Martinez was crowned Miss Universe Dominican Republic 2021. She succeeds Miss Universe Dominican Republic 2020 – Kimberly Marie Jiménez Rodríguez.Andreina Martinez là một nhà tâm lý học và người mẫu 24 tuổi người Mỹ gốc Dominica. Cô hiện đang làm điều phối viên của trung tâm Bình đẳng Phụ nữ. Andriena thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Andreina Martinez is a 24 years-old Dominican-American psychologist and model. She is currently working as a coordinator of the Women’s Equality center foundation. Andriena is fluent in English and Spanish.

Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho Debbie Jochabed Áflalo Vargas, trong khi Yamilex Hernández del Orbe về đích với danh hiệu Á hậu 2. Elianny Capellán và Érika del Carmen Silverio lần lượt được trao cho danh hiệu Á hậu 3 và Á hậu 4.

The title of 1st Runner-up was awarded to Debbie Jochabed Áflalo Vargas, while Yamilex Hernández del Orbe finished 2nd Runner-up. Elianny Capellán and Érika del Carmen Silverio placed 3rd and 4th Runners-up, respectively. Từ khi còn nhỏ, cô đã mơ ước trở thành đại diện của Hoa hậu Cộng hòa Dominica. Cô cho rằng nỗ lực và cống hiến phải có khi là đại diện của đất nước là phải trở thành một tấm gương tuyệt vời, cô muốn công khai và làm nổi bật văn hóa, giá trị và phong tục của người Dominica. Cô đặt mục tiêu làm việc để thúc đẩy phụ nữ và trẻ em gái Dominica, truyền tải các giá trị động lực để vươn lên phía trước; và thể hiện trong công việc của mình rằng không có giới hạn cho bất kỳ người phụ nữ nào.

Since she was a child she dreamed of being a representative of the Miss Dominican Republic. She thinks that the effort and dedication that must be taken when being the representative of the country is a great example, she wants to publicize and highlight the Dominican culture, values and customs. She aims to work to promote Dominican women and girls, instilling motivational values to get ahead; and showing with her work that there are no limits for any woman.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *