Đêm đăng quang của cuộc thi Hoa hậu Trái đất Puerto Rico 2023 vừa được tổ chức tại Centro de Bellas Artes de Cagua vào ngày 29/1/2023.

The coronation night of Miss Earth Puerto Rico 2023 pageant was held at the Centro de Bellas Artes de Cagua on 29th January 2023.

Người đẹp đại diện cho Caguas – Victoria Arocho đã đăng quang Hoa hậu Trái đất Puerto Rico 2023. Cô kế nhiệm và được trao vương miện bởi Hoa hậu Trái đất Puerto Rico 2022 – Paulina Avilés-Feshold.

Victoria Arocho, representing Caguas, was crowned Miss Earth Puerto Rico 2023. She succeeds and was crowned by Miss Earth Puerto Rico 2022 – Paulina Avilés-Feshold.

Victoria Arocho đã vượt qua 21 thí sinh khác để giành được vương miện quốc gia. Cô học tại Đại học del Sagrado Corazón và làm việc với tư cách là Chuyên gia Truyền thông Chiến lược của USC.

Victoria Arocho competed against 21 contestants to win the national crown. She studied at Universidad del Sagrado Corazón and works as a USC Strategic Communications Expert. 

Victoria Arocho sẽ đại diện Puerto Rico tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2023, dự kiến được tổ chức vào quý 4 năm 2023 tại Nha Trang, Việt Nam, nơi Mina Sue Choi đến từ Hàn Quốc – Hoa hậu Trái đất 2022 sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Victoria Arocho will represent Puerto Rico at Miss Earth 2023 pageant, scheduled to be held on the 4th quarter of 2023 in Nha Trang, Vietnam, where South Korea’s Mina Sue Choi – Miss Earth 2022 will crown her successor.

Danh hiệu Hoa hậu Không khí Puerto Rico 2023 được trao cho Nashaly Zoe Muniz Molinero (đến từ Rincón). Danh hiệu Hoa hậu Nước Puerto Rico 2023 được trao cho Ashley Melendez (đến từ Fajardo). Và Jaimar Cruz (đến từ Cayey) trở thành Hoa hậu Lửa Puerto Rico 2023.

The title of Miss Earth Puerto Rico-Air 2023 was adjudged to Nashaly Zoe Muniz Molinero, representing Rincón. Miss Earth Puerto Rico – Water 2023 title was awarded to Ashley Melendez, representing Fajardo. And Jaimar Cruz, representing Cayey was Miss Earth Puerto Rico – Fire 2023.

Cũng trong đêm chung kết, người đẹp đại diện cho Fajardo là Ashley Melendez đã đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu Puerto Rico 2023 và sẽ đại diện Puerto Rico tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu tiếp theo. Ashley có bằng cử nhân Tâm lý học và là sinh viên ngành Kiến trúc.

Also at the finale, Ashley Melendez, representing Fajardo, was crowned Miss Globe Puerto Rico 2023 and will represent Puerto Rico at the next edition of The Miss Globe. Ashley holds a bachelor’s degree in Psychology and a student of Architecture. 

Hoa hậu Trái đất Puerto Rico 2022 – Paulina Avilés-Feshold đại diện Puerto Rico tại Hoa hậu Trái đất 2022 và lọt vào Top 8. Puerto Rico nắm giữ một vương miện Hoa hậu Trái đất do Nellys Pimentel giành được vào năm 2019.

Miss Earth Puerto Rico 2022 – Paulina Avilés-Feshold represented Puerto Rico at Miss Earth 2022 where she placed in the Top 8. Puerto Rico holds one Miss Earth crown which was won by Nellys Pimentel in 2019. 

XEM THÊM | READ MORE:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *