Đêm chung kết của cuộc thi Hoa hậu Qúy bà Hoàn vũ – Mrs. Universe lần thứ 46 đã được tổ chức tại Nhà hát Nghệ thuật Biểu diễn Newport, Metro Manila, Philippines vào ngày 8/10/2023.

The coronation night of 46th edition of Mrs. Universe was held at the Newport Performing Arts Theater, Metro Manila, Philippines on 8th October 2023.

Người đẹp Meranie Gadiana Rahman, người Philippines đến từ Hawaii, đã đăng quang Hoa hậu Qúy bà Hoàn vũ 2023.

Meranie Gadiana Rahman, a filipina beauty queen hailing from Hawaii, was crowned the new Mrs. Universe 2023.

Meranie Gadiana đã làm nên lịch sử khi trở thành người Hawaii và người Philippines đầu tiên giành được vương miện quốc tế. Cô gốc Talisayan, Misamis Oriental và học tại thành phố Cagayan de Oro, Philippines, nhưng hiện cư trú tại Hawaii, Hoa Kỳ.

Meranie Gadiana made history by becoming the first ever Hawaiian and Filipina to win the international crown. She is originally from Talisayan, Misamis Oriental and studied in Cagayan de Oro City, Philippines, but now resides in Hawaii, USA.

Đại diện Ấn Độ đạt được vị trí Á hậu 1, tiếp theo là Philippines, Biển Đen và Moscow.

India claimed the first runner-up position, followed by the Philippines, Black Sea, and Moscow.

Tham gia nhiều cuộc thi trong năm 2019, bắt đầu với Hoa hậu Qúy bà Thế giới Philippines và Hoa hậu Qúy bà Toàn cầu Quốc tế, cô đều giành được cả hai danh hiệu lớn trong cuộc thi. Cô cũng tham gia Mrs. World International với tư cách Mrs. Guam World, lọt vào Top 15 và Mrs. USA Universe, đạt được vị trí Á hậu 2.

Entering multiple competitions in 2019, starting off with Mrs. Philippines World and Mrs. Global International winning both pageant grand titles. She also joined Mrs. World International as Mrs. Guam World, reaching the Top 15, and Mrs. USA Universe, where she won second runner-up.

Meranie sau đó tiếp tục đảm nhận các vị trí công việc khác như làm giám đốc quốc gia cho Hoa hậu Qúy bà Thế giới Philippines và lãnh đạo quỹ của rieng mình. Sau hai năm, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Qúy bà Thế giới 2021. Không thể đạt được thành tích vào năm đó, cô thi đấu một lần nữa cho năm 2022 nhưng bị thương do Bão Odette phá hủy đồn điền ở quê hương cô. Cô đã nâng cao nhận thức trong cuộc thi nhằm tăng cường hỗ trợ ở nước ngoài, giành được một suất trong Top 15 của cuộc thi Hoa hậu Qúy bà Thế giới năm 2022.

Meranie continued her other careers, such as being a national director for Mrs. Philippines World and leading her foundation. After two years, she competed in the Mrs. World 2021 Pageant. Unable to place that year, she competed once more for 2022 but was struck with casualties from Typhoon Odette destroying the plantation in her hometown. She had raised awareness during the competition to raise additional assistance overseas, earning a spot in the Top 15 of the 2022 Mrs. World pageant.

Cô là người ủng hộ việc nâng cao nhận thức về trầm cảm sau sinh trong cộng đồng người Philippines ở Hawaii và cũng có một tổ chức phi lợi nhuận, Quỹ ‘Bạn được yêu thương’.

She is an advocate for postpartum depression awareness in the Filipino community in Hawaii and also has a nonprofit, ‘You are Loved’ Foundation.

Với tư cách là Hoa hậu Qúy bà Hoàn vũ 2023, Meranie sẽ truyền bá nhận thức về bạo lực gia đình, bắt nạt ở trường học và internet cũng như trầm cảm sau sinh.

As Mrs. Universe 2023, Meranie will spread awareness about domestic violence, school and internet bullying, and post-partum depression.

XEM THÊM | READ MORE:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *