Transcript of Ximena’s final message as Miss Universe – Đây là bản chép lại những thông điệp cuối cùng của Hoa hậu Ximena Navarrete Rosete trong cương vị Hoa hậu Hoàn vũ:

Hearing the name of Mexico been called that night was an experience of pride (1) and joy. I thank God for placing me on this journey and giving me the opportunity (2) to live this amazing experience. To use the power of my voice to make a positive (3) change in the world has been an experience that I will never forget.

Papá gracias por ser el que siempre creyó en mí, porque sin importar nada tu siempre fuiste el más seguro que nadie de lo que yo podía llegar a lograr. Mamá, por ser el mejor apoyo, el mejor consejo y la mejor amiga, por enseñarme lo verdaderamente importante y valioso.

Miss Universe Organization, the hardest missing for me is saying goodbye to you. I will never have enough (4) words to express (5) how I feel. Paula Shurgard, it was a pleasure (6) being able to work with a woman like you, thanks for believing in me. The best boss in the universe – Mr. Trump, thanks for giving me this great opportunity.

Como un honor llevaré en mi persona todo el color y el sabor de mi país, Viva México!

VOCABULARY & GRAMMAR:

(1) pride /praɪd/ (n): niềm tự hào

=> be proud of ST/SO: tự hào về điều gì đó/ai đó

(2) give SO an/ the opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti/: trao cho ai đó cơ hội

(3) positive /ˈpɒzətɪv/ (adj): tích cực

TRÁI NGHĨA: negative /ˈneɡətɪv/ (adj): tiêu cực,

(4) enough /ɪˈnʌf/ (adj): đủ, cần bao nhiêu có bấy nhiêu

  • S + to be + adj + enough + (for SO) + to V
  • S + V + adv + enough + (for SO) + to V
  • S + V + enough + noun + (for SO) + to V

(5) express /ɪkˈspres/ (v): biểu lộ, bày tỏ (tình cảm)

(6) pleasure /ˈpleʒə(r)/ (n): niềm vui thích, điều thú vị

=> It is a pleasure + V_ing/ to V

It’s a please + to V được sử dụng phổ biến hơn, tuy nhiên It’s a pleasure + V_ing cũng được chấp nhận.

Example: It’s a pleasure working with you / It’s a pleasure to work with you.

BÀI TẠM DỊCH TIẾNG VIỆT ĐẦY ĐỦ:

Nghe tên Mexico được gọi trong đêm đó là một trải nghiệm của niềm tự hào và niềm vui. Tôi cảm ơn Chúa vì đã đặt tôi trên hành trình này và cho tôi cơ hội sống với trải nghiệm tuyệt vời này. Sử dụng sức mạnh tiếng nói của tôi để tạo ra một sự thay đổi tích cực trên thế giới là một trải nghiệm mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Bố, cảm ơn vì đã là người luôn tin tưởng vào con, bởi vì dù thế nào, Bố luôn chắc chắn nhất về những gì con có thể đạt được. Mẹ, cảm ơn vì đã là người hỗ trợ tốt nhất, lời khuyên tốt nhất và là người bạn tốt nhất, vì đã dạy con điều gì thực sự quan trọng và có giá trị.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, điều khó khăn nhất đối với tôi là nói lời chia tay với các bạn. Tôi sẽ không bao giờ có đủ từ ngữ để diễn tả cảm xúc của mình. Paula Shurgard, thật vinh hạnh khi được làm việc với một người phụ nữ như bạn, cảm ơn vì đã tin tưởng vào tôi. Ông Sếp tuyệt vời nhất trong vũ trụ – ông Trump, cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội tuyệt vời này.

Như một vinh dự tôi sẽ mang trong người là tất cả màu sắc và hương vị của đất nước tôi, Viva México!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *